TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

AOE ngày 24-7-2013

12h30' ngày 24-7-2013 trên 2 kênh AOE 2 và AOE 3:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe2.html (Máy Hà Nội)
http://xemtructiep.blogspot.com/p/aoe-3.html(Máy Liên Quân)
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145500


Hà Nội:
Tutj,Hoàng Mai Nhi,Vane_love,Mỹ Đình


---------VS---------

Liên Quân:
Yugi,Long Keng,Meo Meo,Tom

Bình Luận