TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

AOE ngày 16-7-2013

10h30' ngày 16-7-2013 trên kênh AOE 1:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe.html
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145265
sop://broker.sopcast.com:3912/145492


Hà Nội:
Vane_love,U15 Club,Mỹ Đình,Chuồn Chuồn


-------------VS--------------

Trường Phát+Nghệ An:
Meo Meo,Magic,Black,No.1

Bình Luận