TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME TRANG WEB ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ : XEMTRUCTIEP.WIX.COM/HOME

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

[HOT]AOE ngày 26-7-2013

11h30' ngày 26-7-2013  trên kênh AOE 2 và AOE 3 :
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe2.html
http://xemtructiep.blogspot.com/p/aoe-3.html
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145500

Trường Sa:
Chim Sẻ Đi Nắng,Khủng Long,9x.pro,Next Gà Rừng


-----------VS-----------

Trường Phát:
Yugi,Meo Meo,Long Keng,Tom

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

AOE ngày 24-7-2013

12h30' ngày 24-7-2013 trên 2 kênh AOE 2 và AOE 3:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe2.html (Máy Hà Nội)
http://xemtructiep.blogspot.com/p/aoe-3.html(Máy Liên Quân)
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145500


Hà Nội:
Tutj,Hoàng Mai Nhi,Vane_love,Mỹ Đình


---------VS---------

Liên Quân:
Yugi,Long Keng,Meo Meo,Tom

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

AOE ngày 20-7-2013

13h00' ngày 20-7-2013 trên kênh AOE 2:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe-2.html
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/133411


Tutj

--------------VS--------------
Khủng Long

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

[HOT]AOE ngày 19-7-2013

10h00' ngày 19-7-2013 trên kênh AOE 2:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe-2.html
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145265

Trường Sa:
9x,CSDN,Black,Khủng Long,Next Gà Rừng

------------VS----------

Liên Quân:
Lady Gaga,TOM,YUGI,Meo Meo

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

[HOT]Bóng Đá ngày 17-7-2013         Giao Hữu Bóng Đá Arsenal-Việt Nam:

                                               VS              
19h00' ngày 17-7-2013:Arsenal-Việt Nam(Giao Hữu)
*TTTT trên kênh 
Arsenal-Việt Nam:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/blog-page_16.html
*Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sapcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/139918
sop://broker.sopcast.com:3912/134495
sop://broker.sopcast.com:3912/139918

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

AOE ngày 16-7-2013

10h30' ngày 16-7-2013 trên kênh AOE 1:
http://xemtructiep.blogspot.com/p/kenh-aoe.html
Hoặc các bạn cũng có thể xem qua link sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/145265
sop://broker.sopcast.com:3912/145492


Hà Nội:
Vane_love,U15 Club,Mỹ Đình,Chuồn Chuồn


-------------VS--------------

Trường Phát+Nghệ An:
Meo Meo,Magic,Black,No.1

Bình Luận